Psalmopschriften

CMH van Lieshout

De Bijbelstudie schetst de achtergrond van de opschriften en laat hun verborgen bedoeling zien. Daardoor komen ze in een verrassend licht te staan. Hun prachtige betekenissen vergroten het ontzag voor Gods Woord. Ze zullen je geloof verdiepen!

Beschikbaarheid: Leverbaar

€ 14,95
  • ✅ Ophalen in Veenendaal
  • ✅ Versturen via PostNL
Details

Psalmopschriften zijn afkomstig uit een ver verleden! De meeste stammen uit de tijd van David. Toch spreken ze tegelijkertijd over de profetische toekomst. In eerste instantie zou je het niet verwachten, maar zij verwijzen naar de Heere Jezus Christus. Psalmopschriften worden verschillend vertaald. Geeft de Hebreeuwse grondtekst daar aanleiding toe? Welke functie hadden de opschriften voor het Levitische koor dat zong tijdens de tempeldiensten? De Bijbelstudie schetst de achtergrond van de opschriften en laat hun verborgen bedoeling zien. Daardoor komen ze in een verrassend licht te staan. Hun prachtige betekenissen vergroten het ontzag voor Gods Woord. Ze zullen je geloof verdiepen!

Uit het boek

Waarom zijn niet alle psalmopschriften uit de Hebreeuwse grondtekst vertaald? Waarom zijn de psalmopschriften niet altijd hetzelfde vertaald? Uit het zoeken naar antwoorden is voorliggende studie tot stand gekomen.

Psalmopschriften zijn erg oud, denkend aan David kunnen zij dateren uit de 11e eeuw v. Chr.. Door tekstcritici wordt wel betwijfeld of de oude opschriften door de geest van God zijn geïnspireerd. Dit boek mengt zich niet in deze discussie. In de studie is vastgehouden aan het eenvoudige geloof, verwoordt in 2 Timoteüs 3:16 dat heel de Schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen.

Er zijn veel psalmopschriften. In dit deel gaat het over opschriften die een literaire titel dragen. Dit zijn opschriften die een samenvattende omschrijving geven van de kenmerken van de psalm, zoals een gebed, een kleinood, een onderwijzing. Ook het Psalmboek draagt een titel, Tehiliem. Daar wordt eerst bij stilgestaan.

De werkwijze was als volgt.

Er is gekeken naar de plaats van het opschrift in het Psalmboek en wie de psalm schreef. De vertalingen van het opschrift werden in Bijbels er op nageslagen, ook in de oude versies zoals de Griekse (de Septuaginta), Aramese (de Targoem) en Latijnse (de Vulgaat). Gezocht is naar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord en er is gekeken of dit in het Ivriet ook nu betekenis heeft. Wanneer het woord ook op andere plaatsen in de Bijbel voorkomt, werd er een woordstudie gemaakt. Dit geeft een bredere invalshoek en laat de samenhangende betekenis zien.

Enkele palmopschriften bevatten een studie van de psalmen, die de bedoeling van het opschrift duidelijker uit laten komen.

Omdat de Psalmen in Israël hun oorsprong hebben staat logischer wijze de gemeente Israël centraal. Waar dit toepasselijk is, schenkt een nawoord aandacht aan de betekenis voor de gemeente van Jezus Christus.

Revieuw

Psalmopschriften van mevr. van Lieshout is een boek met een goed onderlegde inhoud, dat daardoor heel zuiver is. De blijde klank van de boodschap van de Psalmist uit de Bijbel komt duidelijk naar voren en wordt met een toon van liefde vol respect verwoordt. Ik vind de uiteenzetting helder en een schitterende materie voor een catechisatie of een godsdienstles.

Volgens mij heeft mevrouw van Lieshout de boodschap ontzettend goed begrepen en deze haarfijn en zeer getailleerd uitgewerkt. Het Psalmboek in de Bijbel is een heel uiteenlopend boek en het zal daarom geen gemakkelijke opgave zijn geweest. Daarom heb ik enorm bewondering voor dit meesterwerk. Chapeau Mevrouw van Lieshout!

Extra informatie
Auteur CMH van Lieshout
ISBN nummer 9789402207170
Uitgever Bookscout
Aantal Pagina's 96
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over: Psalmopschriften