Nieuw

De Joodse wereld

W. van Silfhout

In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat is ook te begrijpen als we er van uitgaan dat er in de Bijbel nog onvervulde beloften staan voor het Joodse volk. Daaruit verklaren zich ook de vele bezoeken die aan Israël worden gebracht. Om te weten wat het Jodendom vandaag aan de dag is en hoe het zich naar buiten toe vertoont, is het nuttig om daarover te worden voorgelicht vanuit christelijk perspectief. Niet alleen over alles wat met het Jodendom te maken heeft, maar vooral ook met het oog op de vraag hoe dat het zich verdiepen in het Jodendom ons in ons christen-zijn zou kunnen verrijken. Dit boek wil daartoe een helpende hand bieden.

Beschikbaarheid: Leverbaar

€ 19,95
  • ✅ Ophalen in Veenendaal
  • ✅ Versturen via PostNL
Details
In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat is ook te begrijpen als we er van uitgaan dat er in de Bijbel nog onvervulde beloften staan voor het Joodse volk. Daaruit verklaren zich ook de vele bezoeken die aan Israël worden gebracht. Om te weten wat het Jodendom vandaag aan de dag is en hoe het zich naar buiten toe vertoont, is het nuttig om daarover te worden voorgelicht vanuit christelijk perspectief. Niet alleen over alles wat met het Jodendom te maken heeft, maar vooral ook met het oog op de vraag hoe dat het zich verdiepen in het Jodendom ons in ons christen-zijn zou kunnen verrijken. Dit boek wil daartoe een helpende hand bieden. Ds. W. Silfhout is 2e voorzitter van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten Recensies De Joodse wereld De Saambinder | 08-08-2016 Het Jodendom heeft in onze gemeenten in de achterliggende jaren steeds meer belangstelling gekregen. Velen hebben een reis naar Israël gemaakt. Voor hen, maar ook voor de thuisblijvers, heeft het boek ”De Joodse wereld” van ds. W. Silfhout veel waarde. Na de inleiding wordt de geschiedenis van het volk, van Abraham tot heden, beschreven. Het is een verscheurd volk door allerlei opvattingen. Dit lezen we in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 krijgen de feesten de nodige aandacht. In dit hoofdstuk, maar ook in het gehele boek, is de rode draad: ‘Hoe kan het Jodendom ons christen- zijn verrijken?’ We kunnen veel leren als we nadenken over dit volk. Het is immers het volk van het Oude Testament? Maar ds. Silfhout onderstreept ook dat het zijn waarde niet heeft verloren in het Nieuwe Testament. Het zijn en blijven de ‘beminden om der vaderen wil’, zoals Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Het is goed om nader kennis te nemen van dit volk. Dit boek kan zeker daarin bijdragen. Verschillende godsdienstige gebruiken en rituelen krijgen de aandacht. Wat is de Mezoeza? De betekenis van de keppel? De Davidster? Bijzondere aandacht mogen de laatste hoofdstukken wel hebben. Het gaat over de Messiasverwachting en de verhouding tussen jodendom en christendom. Wat is de Bijbelse visie op het joodse volk? Het is naar de Schrift om dit volk niet te vergeten. Er worden voorzichtige conclusies getrokken. Met de nadruk op ‘voorzichtige’. Geen overdreven Israëlaandacht. Dit wordt maar al te veel gevonden. Maar zo niet in ”De Joodse wereld”. Het geeft een Bijbelse en nuchtere beschrijving over het Jodendom. Waard om te lezen! We hopen dat dit boek de liefde tot het Joodse volk in onze gemeenten mag bevorderen. De Joodse wereld Bewaar het Pand Er is in onze tijd meer belangstelling voor het Joodse volk dan vroeger. Velen brengen een bezoek aan het land Israël. De auteur is 2e voorzitter van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Hij behandelt in dit boek de geschiedenis van het Jodendom, hedendaags Jodendom, Joodse feesten, godsdienstige gebruiken en rituelen, Messiasverwachting Joodse godsdienst, Jodendom en christendom en tenslotte het Hebreeuwse alfabet, enige Hebreeuwse woorden en uitdrukkingen en het Joodse jaar. Als het gaat over de Messiasverwachting van het Jodendom wordt er niet alleen gekeken naar het verleden, maar komt ook de vraag aan de orde hoe daar vandaag over wordt gedacht. De conclusie van de auteur is dat er wezenlijke verschillen zijn tussen de christelijke en de Joodse toekomstverwachting. We lezen op blz. 150 en 151 Voor de christenen heeft de verlossing al plaatsgevonden. De Heere Jezus is immers tweeduizend jaar gelden gestorven en opgestaan uit de doden. De verlossing is weliswaar nog niet compleet; dit zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. Daarentegen is voor de Joden de verlossing nog steeds toekomst. 2.Binnen het jodendom is het messiaanse rijk niet een geestelijk gebeuren, maar zuiver een materiële zaak. De messias zal regeren in het huidige Jeruzalem en niet in een geestelijk Jeruzalem in de hemel. 3.Verlossing is niet iets wat in het hart van de mens plaatsvindt, maar is een materiële gebeurtenis.” Het is een goede zaak zich in het Jodendom te verdiepen om te beter het christen- zijn te kunnen verstaan.
Extra informatie
Auteur W. van Silfhout
ISBN nummer 9789462785687
Uitgever De Banier
Aantal Pagina's 168
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over: De Joodse wereld