Nieuw

Israël in het hart van de kerk

Mark Kinzer

De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien.

Beschikbaarheid: Leverbaar

€ 17,50
  • ✅ Ophalen in Veenendaal
  • ✅ Versturen via PostNL
Details
De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien. Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde. Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezing van het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk en Israël verbindt. Hij is tegelijk de Messias Koning van Israël en het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het Nieuwe Testament een blijvende verbondenheid van Jezus met zijn volk Israël leert. Een verbondenheid die tot de dag van vandaag voortduurt. Dit levert een heel ander plaatje op. Want door Jezus is de Kerk van Christus dan onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. De joden die Jezus als Messias belijden belichamen deze verbondenheid van Israël en de Kerk. Zij behoren immers tot beide. Dit boek maakt duidelijk dat het luisteren naar de Joodse stem onontbeerlijk is voor het verstaan van Gods weg met Kerk en Israël. Frea Kroese – 18 april 2020 Heb je er ooit bij stilgestaan dat Petrus drie keer “nee” tegen God zegt als Hij Petrus uitnodigt om dieren te gaan slachten en te eten. Hij weigert het omdat hij een Joodse man is die precies weet wat hij wel of niet mag eten volgens de wet van Mozes. God zegt niets over zijn weigering en vraagt niet om zijn gewoonten te veranderen, maar probeert Petrus eraan te laten wennen dat sommige voor hem ondenkbare dingen voor God wel zouden kunnen. En vervolgens stapt Petrus over de huisdrempel van een onreine heiden om hem het evangelie te vertellen. Het was ondenkbaar dat de volgelingen van Yeshua ooit zouden omgaan met heidenen. In de eerste paar honderd jaar van het bestaan van de volgelingen van Jezus is deze sfeer totaal omgekeerd en worden Joodse volgelingen gedwongen om al hun Joodse gewoonten achter zich te laten als zij in Jezus geloven, zij worden zelfs als vijanden behandeld. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat God nooit gevraagd heeft aan Jezus’ volgelingen om hun gewoonten te veranderen of dat Hij gevraagd heeft aan de niet-Joodse gelovigen om zichzelf te laten besnijden en het Pesachmaal te gaan gebruiken? In de nieuwe gemeenschap van gelovigen zijn mensen welkom zoals zij zijn. Heb je er wel eens bij stilgestaan waarom Jezus’ gebed uit Johannes 17, dat al zijn volgelingen één zullen zijn, nog steeds niet verhoord is? Mark Kinzer laat in dit boek zien hoe hij de brieven van Paulus leest en hij opent je de ogen voor het feit dat Jezus de Joodse Messias is, het hart van Israël en dat de gelovige gemeenschap in eerste instantie uit Joodse mensen bestaat, waar wij door ons geloof in Hem bij mogen horen. Dit boek is een mooi opstapje voor alle volgelingen van Jezus, die hun Bijbel intussen denken te kennen, om kennis te maken met nieuwe waarheden en wellicht voor studenten theologie om met de Joodse kant van het evangelie kennis te maken. Als je serieus wilt dat Jezus’ gebed verhoord zal worden, moeten we iets met de belangrijke boodschap van dit boek. Met zijn 171 bladzijden ben je er zo door en heb je de kern te pakken om er verder op te kunnen studeren. En dat niet alleen. Er gaat een sterke oproep uit van dit boek om ons hart te openen voor alle gelovigen en hen te verwelkomen en te steunen, met hen samen te werken en te bidden. Totdat Jezus, onder wiens voeten alles gesteld is, gesteld boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij, komt om dit te aanvaarden uit Gods hand. Henk Bakker – 30 maart 2020 Ik juich de publicatie van dit boek om een aantal redenen van harte toe. In de eerste plaats spreekt Mark Kinzer tegelijk als Jood en als christen. De discussie hoe kerk, christenen en Joden zich tot elkaar verhouden is voor hem als Messiasbelijdende Jood dus veel meer dan een louter theoretische kwestie. Het valt op hoe gemakkelijk christenen hun meningen vaak klaar hebben over deze kwestie zonder dat zij er zelf iets mee te maken hebben. Ze zitten in hun grote protestantse kerk uit de heidenen, denken al jaren vanuit de vastomlijnde kaders en doen hun exegeses trouw met die bril op. Ze weten precies hoe het allemaal zit. Het is daarom een verademing om in Kinzer iemand te hebben die de kerk vanuit de Joods-christelijke gemeenschap toespreekt en met nieuwe invalshoeken komt. In de tweede plaats spreek Kinzer als academicus, als een kundig exegeet die als weinig anderen heel secuur zoekt te weten wat de teksten van de evangeliën en de andere boeken van het Nieuwe Testament precies willen zeggen. Hij is bovendien een analist die met zijn exegese een nieuw gesprek over de plaats van Joodse christenen binnen de wereldwijde kerk wil beginnen. We kunnen het met zijn standpunten eens zijn of niet, maar hem negeren kan eigenlijk niet, tenzij men geen oog heeft voor belangrijk begrippen als wetenschappelijkheid, kwaliteit, kerkelijke eenheid en urgentie. Ik ben het niet in alles met hem eens, maar als discussiepartner kan Mark Kinzer binnen en buiten Nederland niet langer over het hoofd gezien worden. B Baas – 30 maart 2020 Ik heb al heel wat gelezen over Israël maar dit boek vind ik in meerdere opzichten uniek. Niet eerder las ik zulke boeiende en heldere uitleg van allerlei Bijbelgedeelten. Mark Kinzer liet me als Messiasbelijdende Joodse theoloog dingen en verbanden zien die ik echt nog nooit eerder gezien had. Het is alsof er een nieuwe wereld voor me open gaat. Ik heb zoveel nieuws gehoord dat ik het boek zeker nog een tweede keer moet lezen. Ik wist al langer dat de Bijbel een Joods boek is en dat je om de Bijbel beter te leren verstaan oog moet krijgen voor de Joodse oorsprong en achtergrond. Maar de manier waarop Mark Kinzer de verbanden tussen Jezus, Israël en de Kerk helder maakt was voor mij verrassend. Hij maakt de titel echt waar: ‘Israël in het hart van de Kerk, Jezus in het hart van Israël.’ Het boek geeft ook de nodige interessante informatie over Mark Kinzer zelf, hij blijkt een van de belangrijkste Messiasbelijdende Joodse theologen van onze tijd. Interessant vond ik ook het duidelijke verhaal achter in het boek over de aangrijpende geschiedenis van 2000 jaar Messiasbelijdend Jodendom. Ik heb veel nieuws geleerd uit dit boek. Het biedt naast de fantastische Bijbeluitleg ook een inkijk in de hard groeiende beweging van Messiasbelijdende Joden. Ik kan me helemaal vinden in de aanbeveling van Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij zegt over dit boek het volgende: ‘Mark Kinzer biedt de hoogste kwaliteit die er te vinden is in de bezinning op de plaats van Israël en de kerk. Dit boek plaatst Israël terecht in het hart van de kerk. Christenen zijn Kinzer veel dank verschuldigd.’ Oh ja, niet onbelangrijk: het boek leest dankzij de goede vertaling echt lekker.
Extra informatie
Auteur Mark Kinzer
ISBN nummer 9789492959836
Uitgever scholten
Aantal Pagina's 182
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over: Israël in het hart van de kerk