Set-Sjabbatsidoer + Sjabbat thuis - nieuwe uitgebreide druk

Hennie van het Hoofd

Set: Sjabbatsidoer + Sjabbat Thuis

Beschikbaarheid: Leverbaar

€ 33,50
 • ✅ Ophalen in Veenendaal
 • ✅ Versturen via PostNL
Details

Set: Sjabbatsidoer + Sjabbat Thuis

De nieuwe sidoer is een uitgave van het NIK - dit is de tweede uitgebreide druk

NIK-secretaris Ruben Vis:

We zijn het project gestart om jeugd en jongeren die zich minder goed thuis voelen en minder goed thuis weten in sjoel meer te betrekken bij de dienst. Maar gaandeweg de ontwikkeling van het boek bleek dat ook bij niet-jeugd/jongeren behoefte bestaat aan deze laagdrempelige sidoer.

De nieuwe sidoer streeft er niet slechts naar de gebruiker de dienst te kunnen laten volgen, maar vooral de gebruiker actief deel te laten nemen aan de sjoeldienst. Om dat te bereiken is besloten alle gebeden ook in het fonetisch af te drukken. Daarmee twee keer zoveel bladruimte innemend als alleen een Hebreeuwse sidoer en daarom is gekozen om de vertaling beperkt op te nemen.

De beperkte vertaling dient nu ter ondersteuning; opdat de gebruiker een indruk krijgt van waar het over gaat, in plaats van een zin voor zin vertaling zoals Dasberg heeft gedaan. Wie toch de vertaling wil lezen, kan terecht bij de bestaande Dasberg sidoer waarvan het corresponderend paginanummer in de nieuwe sidoer onder aan iedere bladzijde is opgenomen, met een D voor het paginanummer.

Henny van het Hoofd is redacteur en auteur van denieuwe Sjabbatsidoer, zij is bij het NIK verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal.

Geloof het of niet, een sjoeldienst is veel minder ingewikkeld dan op heteerste gezicht lijkt. Veel sjoelbezoekers gaven aan behoefte te hebben aan een sidoer die het gemakkelijker maakt de dienst te volgen. In de Sjabbatsidoer is rekeninggehouden met deze wensen.

Jongeren, gevraagd naar hun wensen voor deze Sjabbatsidoer, maakten juist veel opmerkingen over structuur. Sommigen vergeleken de sjoeldienst zelfs met een doolhof, waarin je al gauw de weg kwijt raakt. Het transparant maken van de structuur aan de hand van schema’s en een duidelijk onderscheid tussen de verschillendeonderdelen van de dienst werden door vrijwel iedereen genoemd.

Daarnaast was er veel vraag naar praktische tips: wat gebeurt er enwaarom; wat wordt er van mij verwacht? Waar gaat de chazan weerhardop verder en welke gedeelten zingt iedereen samen? Al gauw bleek dat dit ‘verlanglijstje’ niet aan leeftijd gebonden was.

Bijzonderheden

De nieuwe Sjabbatsidoer kent veel uniekebijzonderheden, waarvan we er graag een aantal noemen:

 • Functioneel kleurgebruik. Ieder gebedsonderdeel (Kabbalat Sjabbat; Arvit; Sjachariet, …) heeft een andere kleurbalk boven aan de pagina. Ons gebed stijgt op naar de hemel. De kleur varieert mee met de kleur van de hemel; ’s ochtends stralend blauw, ’s avonds donker.
 • Ieder gebedsonderdeel heeft in de kantlijn een aanduiding of men moet staan of kan zitten in de vorm van een staand of zittend, buigend of lopend icoontje.
 • In een oogopslag is zichtbaar waar de gemeente samen hardop oort
 • Waar de chazan hardop verdergaat is gemarkeerd.
 • Ieder gebedsonderdeel wordt met een 1-bladzijde lange inleiding geïntroduceerd. Waarbij vooral uitleg wordt gegeven over wat je als sjoelbezoeker in dat deel van de dienst waarneemt.
 • Alles wat niet wekelijks wordt gezegd op sjabbat is naar achterin verplaatst. Daar zijn bijlagen voor Halleel, Rosj Chodesj, Sjabbat Sjoeva en Sjabbat Chanoeka opgenomen. Ieder weer met een eigen karakteristieke kleur. En zijn deze teksten gezegd, dan wordt duidelijk aangegeven waar verder te gaan
 • Iedere instructie staat in een omkaderd tekstblok. Iedere uitleg en achtergrond staat in een gekleurd tekstblok.
 • De kidoesj van vrijdagavond en sjabbatochtend … op 2 tegenover elkaar liggende pagina’s. Omslaan met een kidoesjbeker in de hand behoort nu echt tot het verleden.
 • Wat op sjabbat thuis gebeurt hebben we in een apart boekje gezet, dat samen met de Sjabbatsidoer visueel ook een set vormt. In Sjabbat Thuis staan kaarsen aansteken, kinderen bensjen, kidoesj, motsie maken, havdala, zemirot om op sjabbat aan tafel te zingen, … en het bensjen. Ook in dit deel functioneel kleurgebruik, icoontjes, instructies in omkaderde tekstblokken, uitleg in gekleurde blokken, … .
Extra informatie
Auteur Hennie van het Hoofd
ISBN nummer 9789071727382
Uitgever NIK
Aantal Pagina's onbekend
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over: Set-Sjabbatsidoer + Sjabbat thuis - nieuwe uitgebreide druk